Kulen manufacturers

«As»
Ilija Jelović
Veliki kraj 3
32270 Županja
032/837-590
098/591-802
mesnica-as@hi.t-com.hr
OPG «Ambar»
Grgo Krajina
K.Tomislava 19 a
32221 Nuštar
032/387-014
098/933-7790
mjernik@gmail.com
Zdenko Perakić
V. Nazora 77
32275 Bošnjaci
032/845-523
098/9278-255
OPG Ivica Liščević
Zrinska 103
32245 Nijemci
032/280-062
098/703-473
kulen.lica@gmail.com
OPG Modic
vl.Dragan Modic
Lj.Gaja 126
32275 Bošnjaci
032/845-675
091/551-5442
dragan.modic5@gmail.com
OPG Damir Lenić
Vladimira Nazora 97
32275 Bošnjaci
032/845-540
091/899-3230
obiteljlenic@optinet.hr
OPG Džinić Slavica
V. Nazora 95
32284 Stari Mikanovci
032/210-296
098/995-1087
slaven.zvo@gmail.com
Kulen Delić j.d.o.o.
Ivan Delić
Braće Radića 168
32276 Babina Greda
«Bak» d.o.o.
Kneza Domagoja 30
32100 Vinkovci
032/364-364
PG Andrija Čuha
Matije Gupa 98
32255 Soljani
098/217-872
andrijacuha@net.hr web: pgcuha.hr
OPG Damjanović
vl.Nedjeljka Damjanović
J.J.Strossmayera 58
32274 Štitar
OPG Vlado Ferbežar
Ruđera Boškovića 7
Otok
098/952-9539
Opg Andabaka
vl. Samson Andabaka
Vladimira Nazora 79
32252 Otok
098/170-0721
394-783
opgandabaka@net.hr
Opg Marijan Rupčić
Matice Hrvatske 32
32000 Vukovar
Pompeja d.o.o.
A.Štampara 39
32100 Vinkovci
098/678-604
098/502-116
olgica.madarevic@gmail.com
Brčić d.o.o.
Kolodvorska 168
Vrbanja
032/863-558
098/721-325
brcicfil7@gmail.com
Užarević, Antun
Strossmayerova 37
Štitar
032/847-018
091/535-3156
Lamut d.o.o.
Bare 11
32100 Vinkovci