Stope sv. Martina

Sveti Martin bio je mladi časnik kada je na putu u vojnički tabor sjeverno od Pariza, promrzlom siromahu darovao polovicu svog ogrtača kojeg je odsjekao mačem. Nakon tog događaja napustio je vojničku službu, posvetio se vjeri, postao redovnik, potom i biskup u francuskom Toursu, uvijek blizak siromašnima.

Njegove stope obilježavaju kulturnu i povijesnu rutu koja povezuje sve gradove i mjesta s crkvama, katedralama i kapelama posvećenima sv. Martinu. Njih više od 200 postavljeno je u Europi, osamnaest u Hrvatskoj, a najistočnija je ona na župnoj crkvi sv. Martina u Svinjarevcima. Ovaj najstariji europski kulturni itinerer punog naziva „Sveti Martin iz Toursa, Europljanin, simbol dijeljenja, zajednička vrijednost“, proglašen je velikim kulturnim itinererom Vijeća Europe 2005. Te godine je u mjestu njegova biskupovanja osnovan Europski kulturni centar sv. Martin iz Toursa, nakon čega je osnovano još deset takvih nacionalnih kulturnih centara, među kojima i onaj u Hrvatskoj.

Korak po korak, otisak bose stope u Vukovarsko -srijemskoj županiji  vodi do župne crkve u Svinjarevcima do općine Bogdanovci, Privlake i Bošnjaka. Toliko simbolike ima u toj stopi sa stiliziranom polovicom ogrtača. Ona pokazuje put, poziva na dijeljenje i solidarnost, baš kako je radio sv. Martin Biskup. To je njegova stopa, njome je francuski kipar Michel Audiard ispričao priču o životu prvog sveca koji nije bio mučenik, a ipak ima svoj blagdan i koji je pješke proputovao veći dio Europe.