Turističke zajednice

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA J. J. Strossmayera 15
32000 Vukovar
Tel: 032/442-889 E-mail: info@turizamvukovar.hr
Web: www.turizamvukovar.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA Trg bana Josipa Šokčevića 4
32 100 Vinkovci
Tel./fax.: + 385 (0)32 334 653 E-mail: info@tz-vinkovci.hr
Web: www.tz-vinkovci.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ILOKA Trg Nikole Iločkog 2
32236 Ilok
Tel: 00 385(0)32-590-020; 592-966 E-mail: tourismilok@gmail.com
Web: www.turizamilok.hr
TZIlok Facebook
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE Veliki kraj 66
32 270 Županja
Tel/Fax: +387(0)32 832 711 E-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr
Web: www.tz-zupanja.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NIJEMCI Trg kralja Tomislava 6
32245 Nijemci
Tel: 032/280-376
Fax: 032/280-377
Gsm: +385 99 2145 509
E-mail: turistickazajednicaon@gmail.com Web: www.tz-opcinanijemci.hr
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BABINA GREDA Vladimira Nazora 3
32 276 Babina Greda
Gsm: +385 95 885 8346
Fax: 032/854-610
E-mail: tz.opcinababinagreda@gmail.com Web: www.tz-babinagreda.hr